Programul PN II- IDEI - PCE 2007
Controlul stabilitatii si reactivitatii materialelor multifunctionale micro si nanostructurate pe baza unei abordari complexe termodinamice
(Acronim: TERMOMAT)

Romana     English

Abstract      |      Obiective si Activitati      |       Rezultate       |       Adrese utile
Obiective si Activitati
Anul I - 2007     


Obiective
Activitati
1
Stabilirea metodologiei si a conditiilor experimentale de studiu. Elaborarea planului de lucru
1.1 Stabilirea domeniilor optime de temperatura si presiune pe baza corelatiilor dintre proprietatile termodinamice si stabilitatea de faza.
1.2 Elaborarea planului de lucru
2
Adaptarea instalatiilor existente pentru caracterizarea noilor materiale. Realizarea unor celule de lucru noi
2.1 Adaptarea circuitelor de masurare a temperaturii si a presiunii din instalatiile de vid existente. Extinderea posibilitatilor de masurare a proprietatilor prin achizitionarea unui analizor de frecventa
2.2  Realizarea a doua celule noi de lucru.
- Alegerea componentelor celulelor electrochimice cu electrolit solid.
- Prepararea electrodului de referinta
- Realizarea celulei de lucru si a dispozitivelor de masurare a temperaturii si presiunii.
2.3 Masuratori preliminare de verificare
 
Web Page Maker, create your own web pages.

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective si Activitati
Anul II - 2008    

 

 


Obiective
Activitati
1
Sinteza unor compozitii noi de compusi din sistemele La-Ca(Sr)-Mn-O, La-Ca-Mn-Al(Fe)-O

1.1 Sinteza a doua seturi de compusi prin utilizarea metodei conventionale in stare solida si prin metoda sol-gel;
1.2 Caracterizarea structurala a compusilor sintetizati

2
Obtinerea unor noi faze in sistemele La-Ca(Sr)-Mn-O, La-Ca-Mn-Al(Fe)-O

2.1 Obtinerea in situ a unor compozitii noi, micro si nanostructurate, prin variatia stoichiometriei oxigenului din sistemele La-Ca-Mn-O si La-Ca-Mn-Al-O prin tehnica de titrare coulometrica in stare solida;

2.2 Caracterizarea structurala si morfologica a compusilor obtinuti

3 Obtinerea datelor termodinamice in sistemele La-Ca(Sr)-Mn-O, La-Ca-Mn-Al(Fe)-O

3.1 Masuratori experimentale de echilibru cu celule in conditii de circuit deschis

3.2 Masuratori experimentale prin DSC (HTDSC)
4 Investigarea compusilor din sistemele La-Ca(Sr)-Mn-O, La-Ca-Mn-Al(Fe)-O pe baza analizei complexe a factorilor energetici

4.1 Studiul corelatiei dintre proprietatile termodinamice si natura si concentratia substituentilor

4.2 Studiul corelatiei dintre proprietatile termodinamice si dimensiunea particulelor in compusii micro si nanostructurati
5 Investigarea unor compozitii noi nestoichiometrice obtinute in situ

5.1 Masuratori experimentale FEM asociate cu tehnica de titrare coulometrica in stare solida

5.2 Studiul corelatiei dintre proprietatile termodinamice si nestoichiometria oxigenului in compusii nestoichiometrici studiati
6 Stabilirea unor criterii de selectie a materialelor investigate in vederea unor aplicatii specifice

6.1 Corelarea marimilor termodinamice obtinute cu variatia concentratiei defectelor de retea

6.2 Stabilirea unor criterii de selectie a materialelor investigate in vederea unor aplicatii specifice

 

 


Obiective
Activitati
1
Studiul fazelor polimorfe in sisteme oxidice: ZrO2, Al2O3, TiO2

1.1 Masuratori experimentale prin DSC (HTDSC)

1.2 Calculul marimilor termodinamice

2
Sinteza pulberilor de materiale nanocristaline

2.1 Prepararea pulberilor de materiale nanocristaline;

 

2.2 Caracterizarea structurala si morfologica a pulberilor obtinute

3 Studiul influentei dimensiunii particulelor asupra marimilor termodinamice

3.1 Masuratori experimentale prin DSC (pentru probe nano)

4 Studiul comparativ al marimilor termodinamice (entalpii, entropii, energii de transformare) pe pulberi si tablete

4.1 Corelarea datelor obtinute prin masuratori DSC.

5 Obtinerea diagramelor de echilibru in sistemele oxidice studiate

5.1 Prelucrarea datelor obtinute in scopul realizarii diagramelor de echilibru

5.2 Analiza complexa a interdependentei dintre conditiile de sinteza, microstructura si proprietati

6 Concluzii privind termodinamica fazelor polimorfe in sisteme nanostructurate

6.1 Corelarea datelor termodinamice obtinute pentru fazele polimorfe

6.2 Concluzii privind energetica fazelor polimorfe studiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective si Activitati
Anul III - 2009    

 

 

 

Obiective si Activitati
Anul IV - 2010    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obiective
Activitati
1
Sinteza BaTiO3 nedopat si dopat cu Sr

1.1 Sinteza si caracterizarea structurala.

2
Caracterizarea termodinamica a compusilor

2.1 Masuratori experimentale FEM si DSC;

2.2 Masuratori experimentale FEM asociate cu tehnica de titrare coulometrica in stare solida;

2.3 Evidentierea corelatiilor intre proprietatile termodinamice, caracteristicile electrice si diferitele variabile compozitionale (prezenta substituentului, variatia stoichiometriei oxigenului, modificarea valentei ionilor metalului tranzitional, dimensiunea particulelor).

3 Concluzii privind posibilitatile de optimizare a proprietatilor pe baza analizei complexe a datelor obtinute, in vederea aplicatiilor specifice. Diseminarea rezultatelor. Raport final de cercetare

3.1 Evidentierea solutiilor de imbunatatire a proprietatilor compusilor magnetorezistivi (Ln1-xMn1-yByO3) si feroelectrici (compusii Ba(Sr)TiO3) in scopul aplicatiilor practice. Stabilirea unor criterii de selectie a materialelor investigate in vederea unor aplicatii specifice;

3.2 Diseminarea pe scara larga a rezultatelor cercetarii;

3.3 Raport final de cercetare.