CERCETAREA SI DEZVOLTAREA DE ECO-MATERIALE NON-CROM, NON-PLUMB, NON-CADMIU DESTINATE INDUSTRIEI DE COMPONENTE AUTO
   
                         

Nr. contract:                        216/20.07.2006

Finantare:                             Buget de Stat -Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã
Programul :                         "Cercetare de excelenta" - Modul 1: Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Valoarea proiectului:        1.732.500 lei (din care 1.500.000 lei de la buget, 232.500 lei cofinantare)
Durata contractului:          26 luni
Autoritatea Contractantã: AGENTIA MANAGERIALÃ DE CERCETARE STIINTIFICA, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – POLITEHNICA
Contractor:                          Institutul de Chimie Fizica "I. G. Murgulescu"
Director proiect:                Dr. Mihai V. Popa
Aria tematica S/T:               4.2 Materiale
Platforma tehnologica europeana: PT.4 Materiale si tehnologii avansate

 

 
                 
                         
  1.   ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT                              
 

 

Denumirea organizatiei

CO

Institutul de Chimie Fizicã "I.G. Murgulescu" Bucuresti - ICF (www.icf.ro)

P1

S.C. Institutul de Cercetare si Proiectare tehnologica pentru constructii de masini S.A. –

S.C. ICTCM S.A. (www.ictcm.ro)

P2

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor – UPB (www.chim.upb.ro)

P3

FEPA SA Barlad (www.fepa.ro)

                   
                 
  2. OBIECTIVE            
                         
 

Obiectivul general al proiectuluio se axeaza pe realizarea unor noi eco-materiale, acoperiri pe bază de eco-aliaje obtinute pe cale electrochimica, care sa corespunda cerintelor actuale de calitate si de mediu, cu continut scazut de metale toxice (Cr, Cd, Pb).

Principalele directii de cercetare vor fi:

 • ·        stabilirea tehnologiei de obtinere a sistemelor de acoperiri cu eco-aliaje cu respectarea legislatiei europene, respectiv Directivele Comisisei Europene pentru Mediu nr. 95/EC/2003, pentru 2005-2008;
 • ·        elaborarea metodologiilor de investigare si determinare metale toxice din eco-aliaje, de monitorizare a stabilitatii acestora;
 • ·        confirmarea impactului redus asupra mediului prin aplicarea noilor tehnologii de acoperiri cu eco-aliaje;
 • ·        definitivare flux tehnologic de obtinere a eco-aliajelor, proiectare tehnologie si utilaje si transferul la beneficiar.
 • ·        Obiective specifice:
 • ·        selectarea si optimizarea metodelor si parametrilor de lucru pentru obtinera acoperirilor cu noile eco-aliaje;
 • ·        evaluarea stabilitatii si calitatilor noilor eco-aliaje din rezistenta acestora la coroziune;
 • ·        determinarea poluarii reduse cu elemente toxice folosind metode avansate de decelare;
 • ·        stabilirea unui model fizic al sistemului film/aliaj substrat, utilizand cercetari originale de spectroscopie electrochimica de impedanta (EIS);
 • ·        corelarea rezultatelor electrochimice, mecanice, chimice in vederea optimizarii calitatii eco-aliajelor si a sistemelor de acoperiri, cu respectarea legislatiei europene;
 • ·        transferul tehnologiei, asistenta tehnica pentru experimentare si implementare la nivel industrial; brevetare.

Obiectivul de dezvoltare pe termen lung al proiectului este protectia mediului prin eficientizarea utilizarii resurselor naturale si  dezvoltarea durabila. Aceasta implica atat cresterea calitatii vietii prin conditii mai bune de munca si de sanatate, cat si in cresterea competitivitatii agentilor economici din industria automobilelor.