INFLUENTA COMPOZITIEI SI A STRUCTURII ASUPRA CARACTERISTICILOR TERMODINAMICE, ELECTRICE SI MAGNETICE ALE MATERIALELOR OXIDICE MICRO SI NANOSTRUCTURATE CU PROPRIETATI MAGNETOREZISTIVE SPECIALE

(CMR-TEM)


  Rezumat

  Obiective si Activitati

  Parteneri

  Rezultate

  Adrese utile

 


REZUMAT


In cadrul proiectului se realizeaza o abordare complexa a corelatiilor existente intre structura, compozitie si proprietatile termodinamice, electrice si magnetice ale unor clase noi de materiale oxidice micro si nanostructurate caracterizate prin rezistenta magnetica colosala (CMR). Interesul deosebit de care se bucura in ultimii ani aceste materiale se explica prin caracteristicile lor magnetorezistive speciale ce deschid calea unor aplicatii cu un vast potential in revolutionarea senzorilor magnetici, a memoriilor si componentelor microelectronice, ca si in dezvoltarea unor aplicatii complexe in spintronica, dispozitive hibride specifice, optoelectronica. In ciuda efortului de cercetare depus in acest domeniu sunt neelucidate inca numeroase aspecte legate de explicarea efectului CMR si, mai ales, de evidentierea relatiei dintre compozitie, structura si proprietati ca factor important al optimizarii raspunsului magnetorezistiv in aplicatii specifice. In scopul aducerii unor contributii originale importante la tematica respectiva, proiectul de cercetare isi propune: -idendificarea unor clase noi de compusi oxidici micro si nanostructurati ai elementelor tranzitionale cu elemente ale pamanturilor rare caracterizati prin rezistenta magnetica colosala (CMR); -prepararea prin metode inovative si caracterizarea sistematica a noilor materiale pornind de la o abordare complexa a proprietatilor lor termodinamice, electrice si magnetice; -stabilirea corelatiilor dintre compozitie, structura si proprietati in vederea gasirii unor cai noi de modificare controlata a proprietatilor CMR; -stabilirea criteriilor de selectie a materialelor investigate si dezvoltarea unor tehnici perfectionate de modelare a proprietatilor in vederea unor aplicatii specifice. Pentru realizarea proiectului vor fi valorificate experienta, resursele umane si infrastructurile partenerilor din 5 institutii de prestigiu cu o indelungata si bogata experienta in cercetarea materialelor, intr-o abordare multidisciplinara si complementara a problematicii complexe a materialelor cu efect magnetorezistiv. Prin efortul orientat spre obtinerea si caracterizarea unor clase noi de compusi, micro si nanostructuri, spre abordarea complexa a corelatiilor compozitie/structura/proprietati, cat si prin dezvoltarea unor tehnici perfectionate cu impact asupra aplicatiilor specifice, tematica proiectului este de un real interes atat din punct de vedere al cercetarilor cu caracter fundamental propuse, cat si datorita importantelor aplicatii pe care le pot avea rezultatele acestor cercetari.

Free website templates